/ Allmänt /

Besök i Brno – staden som genom en krigslist undvek svensk ockupation

Under tre dagar har vi besökt i Brno som är Tjeckiens andra stad och huvudstad i delstaten Mähren. Staden har ca 400 000 invånare. Staden har flera universitet och högskolor och är i dag ett centrum för akademisk utbildning med omkring 90 000 studenter.

 En av de historiska triumfer som staden sätter högst utspelades under Trettioåriga kriget. Kriget utkämpades mellan katoliker och protestanter 1618-48. Det trettioåriga kriget tog för svensk del inte slut med Gustaf II Adolfs död vid Lützen den 6 november 1632. Under politisk ledning av rikskansler Axel Oxenstierna fortsatte den svenska armén med sina protestantiska bundsförvanter kriget fram till westfaliska freden 1648. Överbefälhavarna på svensk sida var först Johan Banér och från dennes död 1641 Lennart Torstenson. Katolska Brno undvek genom en krigslist att ockuperas av svenska trupper.

Torstensons belägring av Brno varade från 3 maj till 15 augusti 1645. Detta var längre tid än vad Torstenson räknat med. Staden försvarades tappert. Enligt samtida berättelse kallade Torstenson sitt högre befäl till ett möte den 14 augusti på värdshuset Blå Lejonet i den äldre delen av Brno. På mötet skulle Torstenson ha sagt att om Brno inte var i svenska händer då klockan slog tolv nästa dag den 15 augusti skulle han avbryta belägringen och dra sig tillbaka.  Värdshusvärden eller någon annan som förstod svenska hörde vad Torstenson sagt och kunde under natten ta sig in till försvararna av Brno och meddela detta.

Nästa dag återupptog svenskarna angreppet och lyckades nästan ta sig över stadsmuren och in i staden. Kommendanten som försvarade staden och visste vad Torstenson sagt prövade då en krigslist. Klockan elva gav han order till ringaren i St. Petri katedral att klämta klockan tolv gånger. Klockslagen hördes mycket tydligt även av belägrarna. Torstenson räknade klockslagen. Eftersom det hördes tolv klockslag gav han order om att belägringen skulle hävas och armén avtåga. Genom krigslisten lurades svenska armén och general Lennart Torstenson att uppge den militära belägringen av katolska Brno. Därmed räddades inte bara Brno utan kanske även det Habsburgska riket och dess huvudstad Wien.

Sedan dess är det tradition att katedralens klocka alltid slår tolv slag då klockan är elva. Varje 15 augusti hålls en särskild militär minnesceremoni med deltagare i tidstypisk kostymering som återupplivar händelsen.

/ Allmänt /

Charles I: King and Collector

Ett besök på Royal Academy London

Charles I: King and Collector

Charles I 1600-1649 utgör monarken med det mest tragiska levnadsödet i engelsk historia. Royal Academys utställning Charles I: King and Collector försöker återskapa hans magnifika konstsamling som sammanställdes av honom som ett sätt att hävda sin egen och Englands betydelse. Utställningen är imponerade och förenar hundratals verk i åtta stora rum.

De ledande europeiska makterna vid denna tid var Frankrike och Spanien. England som ännu inte blivit någon kolonialmakt var av lägre betydelse.  Charles var i sin gärning som monark begränsad av samtidens politiska och religiösa konflikter men som konstsamlare såg en möjlighet att framträda som en av samtidens stora personligheter.

Den nu aktuella utställningen omfattar över 100 konstverk. Målet har varit att återskapa en av dåtidens mest betydande konstsamlingar vad gäller bredd och kvalitet. Utställningen omfattar barock- och renässansmålningar samt klassisk skulptur, vävnader och miniatyrer. Målningarna är utförda av bl.a. Titian, Mantegna, Holbein, och Dürer. Charles beställde också porträtt av samtida storheter som Van Dyck and Rubens.

I sin ungdom besökte Charles Madrid i ett misslyckat försök att gifta sig med en spansk prinssessa. Spanien var vid denna tid en av de viktigaste europeiska stormakterna. Charles imponerades den spanska kungafamiljens konstsamlingar och när han inte kunde gifta sig med prinsessan ville han för egen räkning skaffa sig en lika imponerande samling. En sådan möjlighet uppstod då den italienska furstefamiljen Gonzaga hamnat på obestånd och 1627 och 1630 sålde sina samlingar till Charles.

Av arkitektur från denna tid utgör Banqueting House Whitehall SW 1 www.banqueting-house  den enda byggnad som räddades då Whitehall Palace brann 1698. Byggherre var Charles I och arkitekt Inigo Jones. Till sevärdheterna hör takmålningar av Rubens. Det var från ett av fönstren i Banqueting Hall som den dödsdömde Charles I fördes ut på en särskilt uppförd schavott och halshöggs den 30 januari 1649. Kungen hade tillbringat sin sista natt i fängsligt förvar i St. James's Palace och fördes på morgonen över till Banqueting House. Här fick kungen tillbringa en många timmar lång väntan eftersom det visade sig att ingen bödel ville medverka i avrättningen. Stadens samtliga bödlar hade gjort sig oanträffbara den aktuella dagen. De fruktade konsekvenserna av att bära hand på en furste. Till sist uppenbarade sig en medelålders något fetlagd bödel i svart kåpa för att vara anonym. Ingen visste vem den okände bödeln var. Ett obekräftat rykte har sedan dess gjort gällande att det var Oliver Cromwell själv som till sist fått påtaga sig den obehagliga uppgiften.                  

Efter Charles Is avrättning 1649 såldes hans konstsamling och splittrades över Europa. Många konstverk förvärvades av hans son Charles II som återvände till England och blev kung 1660 – ’Restoration of the Monarchy’. Andra tavlor tillhör museer som Louvre i Paris eller Prado i Madrid.

 

Historisk bakgrund – Reformationen

Charles 1 föddes och växte upp i en tid präglad av konflikter mellan först katoliker och protestanter och sedan mellan monarken och underhuset. Den mest genomgripande händelsen i Europas dåtida historia var den lutherska reformationen som inleddes sedan Martin Luther 1517 spikat upp sina 95 teser på slottskyrkoporten i Wittenberg och därigenom brutit med den katolska kyrkan. Katolska kyrkan sålde avlatsbrev som påstods förkorta tiden en avlidens själ måste tillbringa i purgatoriet. En av huvudanledningarna till avlatsbreven var att katolska kyrkan behövde pengar till att bygga St Peterskyrkan i Rom. Existensen av ett purgatorium är dock inte belagt och det finns mycket litet i Bibeln som talar för ett något purgatorium skulle existera. Luthers reformation möjliggjorde upprättandet av nationella protestantiska kyrkor som var självständiga i förhållande till den romersk-katolska kyrkan. Reformationen avskaffade också klosterväsendet. Stora delar av de katolska kyrkliga rikedomarna, inte minst mark som donerats till klostren, kunde därigenom övertas av de nationella monarkerna eller återgå till den jordägande aristokrati som ägt dem före reformationen.

Den engelske kungen Henrik VIII bröt 1531 ned påven efter att denne vägrat bevilja kungen skilsmässa från Henriks första hustru spanjorskan Catharina av Aragonien. I samband denna schism utropade sig Henrik till engelska kyrkans överhuvud. Han förskaffade sig därmed samma makt över den anglikanska kyrkan som påven hade över den romersk-katolska. Henrik använde denna makt bl.a. till att avskaffa klosterväsendet.  Henrik VIII efterträddes av sin unge son Edward VI som kröntes till kung vid 9 års ålder men som dog som 15-åring i svåra plågor, kanske av tuberkulos.  Edward VIs efterträdare blev hans halvsyster Mary I som var Henrik VIIIs dotter med Catharina av Aragonien. Liksom den spanska modern var Mary övertygad katolik och hon inledde ett skräckregemente under vilket omkring 400 protestantiska män och kvinnor brändes levande som kättare. Mary I (med öknamnet `Bloody Mary`) dog efter en femårig regeringstid och efterträddes av sin halvsyster Elizabeth I som föddes i Henrik VIII s äktenskap med engelskan Anne Boleyn – just det äktenskap som blev början på den engelska reformationen eftersom påven inte kunnat godta skilsmässor. Elisabeth var uppfostrad som protestant. Elisabeth dog efter en 44 år lång regeringstid under vilken hon avvisade alla giftermålserbjudanden bl.a. ett från Erik XIV av Sverige. Hennes efterträdare blev kusinen James Stuart den skotske kungen James VI av Skottland som blev James I av England. Han var far till Charles I. Med James genomfördes personalunionen mellan England och Skottland även de båda länderna behöll sina parlament.  Det förenade kungariket Storbritannien upprättades först 1707 genom beslut av de engelska ock skotska parlamenten att de båda parlamenten skulle slås ihop. James var själv protestant medan hans mor Mary I av Skottland alltid förblivit katolik. James fick en dramatisk början på sin regeringstid i England. Katolikerna i parlamentet planerade att spränga överhuset i luften i samband det högtidliga öppnandet den 5 november 1605. De hade gömt kruttunnor i källaren men dessa blev upptäckta och konspirationens ledare Guy Fawkes arresterades och torterades innan han avrättades.

Charles farmor den katolska drottningen Mary av Skottland hade alltså avrättats på order av sin engelska kusin, drottning Elizabeth I.  Under Charles regeringstid utgjorde katolikerna inte längre något hot utan konflikterna stod mellan kungen och parlamentet.  Den engelska kronan övergick då till Henriks ogifta protestantiska dotter Elizabeth

Genom sitt enväldiga styrelseskick och sin dyrbara krigspolitik gentemot Spanien kom Charles i konflikt med parlamentet som utmynnade i det stora inbördeskriget. I förbund med skottarna som Charles sökt påtvinga episkopalkyrkan besegrade Cromwell och hans underhusarmé Charles och hans aristokratiska anhängare kavaljererna. Charles dömdes till döden efter ett summariskt och mycket orättvist förfarande i underhuset i vilken bara underhusledamöter som utvalts på grund av sin kungafientlighet fick delta. Stora delar av folket kom senare att betrakta Charles som martyr. 

/ Allmänt /

ABBA: Super Troupers i London

En kall mörk januaridag i London tog jag min fru och ett av mina fyra barnbarn Oscar (12) till Abbautställningen på South Bank - Southbank Center nära järnvägstationen Waterloo.
Du har aldrig varit på något liknande!
Utställningen om ABBA består av nio olika smårum som man besöker under ledning av en guide. Man går alltså inte fritt utan i en grupp på 10-12 personer och guiden förklarar vad man ser. I första rummet möter man 1970 talets England mitt i en finanskris dominerad av strejkvåger och tredagarsveckor. Man få tillfället att själv komma in i miljön. I denna dystra atmosfär utgör ABBAs låtar en pust av frisk luft genom att utstråla optimism och framtidstro. ’Waterloo’.
Utställningen visar kostymer och instrument medan ABBAs toner strömmer mot besökaren. Man kan till och med prova att ’mixa’ Abba-låtar i en av Abbas studion. Abba-fans ser ut att njuta av upplevelsen. 12-åringen kanske inte är Abbabeundrare.

Mer om Abba
Abba utgör tillsammans med Beatles en av de mest kända popgrupperna I England och kanske Europa. Därtill en av de som tjänat mest pengar. Abbas engelska storhetstid började med att pjäsförfattarinnan Catherine Johnson 1999 kom på den genialiska idén att många då existerande Abbalåtarna kunde förenas i en ramhistoria förlagd till ett bröllop på en taverna på en grekisk ö. Ursprungligen hade Abba ( Benny Andersson and Björn Ulvaeus), inte alls skrivit sina låtar med Grekland i tankarna. Teatermusikalen registerades av den brittiska teaterregistören Phyllida Lloyd med premiär 1999. Det blev succé och Lloyd gick vidare med att 2008 filma historien Musikalen och den senare filmen innehåller följande låtear: "Super Trouper", "Lay All Your Love on Me", "Dancing Queen", "Knowing Me, Knowing You", "Take a Chance on Me", "Thank You for the Music", "Money, Money, Money", "The Winner Takes It All", "Voulez-Vous", "SOS" och 1974 års Eurovisonschlagervinnare Waterloosom gjorde större succé i England än i Sverige Över 60 million människor uppges ha sett musikalen eller filmen I vilken en rad kända skådespelare medverkade Meryl Streep, Colin Firth, Pierce Brosnan, Amanda Seyfried, Christine Baranski, och Stellan Skarsgård.
Jag kan varmt rekommendera ett besök på utställningen Vi väntar nu på fortsättningen i form av filmen ’Mamma Mia here we go again’ som skall få premiäri London den 20 juli 2018 och bygger vidare på tavernaidén med nästan samma skådespelare som i den första filmen.