/ Allmänt /

The Guard's Chapel

 
 
The Guard’s Chapel som även kallas The Royal Military Chapel ligger bredvid Wellington Barracks på Birdcage Walk nära Buckingham Palace. Kapellet är kyrka för Londongarnisionens förband dvs Hästgardet och de fem fotgardesregementena Grenadier-, Coldstream-, Scots-, Welsh- och Irish Guards). Tillsammans med the Royal Horse Artillery bildar dessa vad som kallas The Household Division vilket utgör Londongarnisonen. Wellington Barracks är den kasernbyggnad invid Buckingham Palace varifrån vaktparaden utgår respektive avslutas när den avgående vaktstyrkan marscherta tillbaka efter ceremonien.. Vaktavlösningen äger i princip rum på Buckingham Palace yttre borggård dagligen kl 1200. The Guard’s Chapel år fungerar egentligen som en vanlig anglikansk kyrka dit allmänheten äger tillträde utom vid speciella tillfällen. Vi deltog nyligen i en särskild årlig adventsgudstjänst där enligt traditionen någon medlem av kungafamiljen är närvarande. I år deltog prinsessan Anne eller the Princess Royal som är hennes officiall titel. Prinsessan Anne är känd om av de mest pliktmedvetna och energiska medlemmarna av kungafamiljen. Hon visade detta genom den tid hon tog på sig för att samtala med arrangörerna av adventsgudstjänsten och inte minst medlemmarna i den medverkande ungdomskören. Utom koret ser The Guard’s Chapel ser ut som en modern kyrka i 1960-tals stil men var ursprungligen byggd 1838. Under andra världskriget kom förstörelsen då tyskarna utvecklat sina V1 missiler – flygande bomber som drevs med jetmotorer. Efter D-dagen den 6 juni 1944 med den allierade landstigningen i Normandie började omkring 60 sådana missiler per dag skjutas mot London från baser i Nordfrankrike. Vid gudstjänsttiden söndagen den 18 juni 1944 var kapellet nästan fullsatt med gardister och deras familjemedlemmar och vänner. Straxt efter klockan 11 kunde församlingen höra det tjutande ljudet från jetmoton på en missil – V1 missilerna var mycket bullriga. Ljudet växte i styrka tills det blev så kraftigt att psalmsången överröstades. Sedan tystnade plötsligt ljudet vilket betydde att jetmotorn stannat och missilen med sin sprängladdning börjat glidflyga mot marken. Den exploderade på kapellets tak som pulveriserades med delar som regnade ned över församlingen. 121 militärer och civila dödades och 141 skadades allvarligt av nedfallande takrester. Ljusen på altaret fortsatte att brinna vilka många uppfattade som mirakulöst. Nyheten om attacken hemlighölls vid tidpunkten för att inte vetskapen om att motståndarsidan disponerade över ett nytt innovativt vapensystem skulle demoralisera lokalbefolkningen även en omfattande ryktesspridning kom igång. Kyrkan är nu återuppbyggd men det ursprungliga koret finns kvar. På väggen vid ingångsdörren finns namnen på de som dog i V1-attacken.