/ Allmänt /

Prins Charles vid 65

Prins Charles vid 65
Prins Charles fyllde 65 år den 14 november. Han har därmed varit engelsk tronarvinge längre upp i åldern än någon av förträdarna. Dagen har i sig ingen särskild betydelse på annat sätt än att den givit upphov till ett antal kommentarer i media. Charles mor drottning Elizabeth II nu 87 år gammal men vid god hälsa och tycks inte hysa några planer på att dra sig tillbaka. Hon kan sägas ha spelat sin konstitutionella och enande roll på ett skickligt sätt utan att ha distraherats av intellektuella intressen eller starka övertygelser. Detsamma kan inte sägas om sonen Charles som inte dragit sig för att vädra starka åsikter om frågor som rör miljökatastrofer, regnskogen, jordbruket, genmanipulerad mat, avkristnandet, förslumningen av innerstadsområden, arkitektur och nyttan av alternativmedicin. Hans åsikter kan ibland tyckas radikala eller ibland reaktionära. Han uttrycker dem i tal och skrift eller direkt till ansvariga ministrar som han kallar till sig för samtal. Han kan ge intrycket att vara en gammalmodig excentriker som inte använder mobiltelefoner, datorer eller elpost utan skriver ned sina tankar för hand med svart bläck ofta - långt och utförligt. I ministerierna kallas dessa notater från Charles för "black spider" eller ‘svart spindel’ memoranda eftersom handsstilen kan vara spretig och svårläst. Media har flera gånger sökt få tillgång till dessa memoranda med argumentet att de utgör offentliga handlingar men hittills har de brittiska ministerierna eller domstolar inte godtagit argumentet utan vägrat att lämna ut dem. Charles korrespondens och samtal med ministrarna har ofta lett till anklagelser om otillbörlig inblandning i politiken “meddling”. Några av hans åsikter om alternativ medicin, modern arkitektur och Shakespeare-undervisning i skolan är kontroversiella och har lett till kritik från experter. När det gäller exempelvis arkitektur har Charles sedan tonåren varit uttalad kritker av 1950- och 1960- talets betongkolosser i en stil som brukar betecknas som ’brutalmodernism’. Tiden har kanske delvis givit honom rätt och i England kanske mer än i Sverige har många av dessa betongkolosserna rivits och ersatts av moderna hus med stål- och glasfasader. Men inte heller dessa nyuppförda byggnader har funnit nåd inför prinsen som i ett anförande nyligen kallade dem för ’energislukande glaslådor rivningsmogna inom en 30- årsperiod’. Han tillade att glas, stål eller betong inte alltid framställs på ett miljövänligt sätt. Vad han framför allt tycks föredra är pastischarkitektur insprirerad av 1700- och det tidiga 1800- talets nyklassisism. Ett nybyggnadsprojekt i denna stil för 6 000 invånare som Charles tagit intiativet till är staden Poundbury intill den större staden Dorchester i grevskapet Dorset (bilder från nybyggnationen Poundbury finns på Google).
Efter en uppväxt vid hovrt i atmosfär präglad av underdånig vördnad är Charles mycket medveten om sin position liksom alla som arbetar för honom. Han håller sig med en heltidsanställd stab på 135 personer från hovmarskalk till lakejer som alla förväntas bocka eller niga när de kommer i närheten av honom eller hans fru. Flertalet är kontorspersonal men han håller sig också med tre chaufförer, fem kockar, en butler och 19 trädgårdsmästare.
Charles är känd för att vara djupt religiös och läser ofta böcker med religiösa teman. Han uppges falla på knä i tyst bön varje kväll före sänggåendet och har ambitionen att bygga broar till Islam. Han kan visa stor personlig vänlighet och skriva sympatibrev till olycksdrabbade personer han aldrig träffar men vars olyckor han läst om. Mottagarna av breven kan vara anhöriga till soldater som stupat i Irak eller Afghanistan eller brottsoffer.
Religiositeten hindrar honom inte från att ibland visa prov på irritation eller kinkighet. Han kan bli otålig och förlora tålamodet och skrika på sin personal om han inte får vad han vill.
Hans förhållande till sönerna William och Harry är gott medan förhållandet till andra medlemmer av kungafamiljen ibland kan vara mer ansträngt. Några av släktingarna kan vara avundsjuka på de stora belopp han disponerar överr. Hans huvudsakliga inkomster kommer från fast statlig egendom i hertigdömet Cornwall. Dessa inkomsster uppgår årligen till 16 miljoner pund (160 miljoner kr.varav mer än 2 miljoner pund (20 miljoner kr.) används för Charles personliga utgifter utöver vad han får från ’Sovereign Grant’. Han använder exempelvis mer än 1.5 miljoner pund per år (15 miljoner kr) på dyrbara privatresor med specialtåg, flygplan, helikoptrar eller chartrade yachter för att ta sig till officiella engagemang eller semestrar. Även om hans livsföring är dyrbar och priviligierad kan hans personliga livsstil ibland vara frugal med bara ett mål mat om dagen
Charles är en aktiv person och ständigt sysselsatt. Han har personligen startat ett antal välgörenhetsorganisationer. ‘Prince of Wales Charities Foundation’ som utgör en landets största och mest effektiva stiftelser som förra verksamhetsåret hade en omsättning på 20,5 miljoner pund (200 miljoner kr.). Stiftelsen hjälper exempelvis unga personer att skaffa sig utbildning för att kunna starta egna projekt och företag. Stiftelsen är aktiv på olika områden med anknytning till hälsa, byggnation, miljön och konst. 1980 förvävade Charles en lantegendom - the Highgrove estate - där han inledde försök med organiskt odlade lantbruks- och trädgårdsprodukter. Detta ledde till lanseringen av ett framgångsrikt varumärke “Duchy Originals” för organiska livsmedelsprodukter av högsta kvalité som kex, chokolad, sylter, soppor och drycker inklusive öl. Produkterna är dyra och vinsterna går till prinsens välgörenhetsorganisationer. Under den senaste ekonomiska nedgångsperioden sjönk vinsten men varumärket ‘Duchy Originals’ finns kvar efter att ha övertagits av grossistkedjan Waitrose.
I sitt privatliv tycks han ha funnit harmoni med sin andra fru Camilla efter den uppslitande tiden och skilsmässan från Diana Spencer. Få tror annat än att han är inställd på att en dag överta tronen även om det blir vid hög ålder. Många frågar sig dock om han även som kung kommer att kunna fortsätta att propagera för sina många starkt kända övertygelser.