/ Allmänt /

Ett besök i Qatar

 
 
Ett besök i Qatar
Som omväxling till livet i London har vi under en vecka besökt emiratet Qatar och dess huvudstad Doha. Anledningen till besöket är att min hustru som arbetar i universitetsvärlden blivit ombedd att företa en tjänsterresa dit. Trots att vi gjort flera besök i olika arabländer har vi aldrig tidigare besökt Qatar.
Emiratet Qatar utgör en halvö i Persiska Viken med landgräns med Saudiarbien och är i övrigt omgivet av Golfens vatten. Klimatet är torrt och ökenartat med ringa nederbörd. Landarealen är drygt 11,5 kvadratkilometer eller knappt fyra gånger Gotlands storlek. Landets befolkningsstorlek är cirka 1,8 miljoner invånare varav 1,5 miljoner är utlänningar (gästarbetare från främst Nepal, Indien och Pakistan) och knappt endast cirka 225 000 är qatariska medborgare.
Qatar skapades av klanen Al Thani vars huvudman Shejk Mohammed bin Thani 1868 erkändes av engelsmännen som emir. Fram till slutet av första världskriget ingick Qatar frivilligt i det ottomanska riket även om den reella makten låg hos den lokala shejken. Där ligger makten än i dag även om ansatser till en mer demokratisk maktfördelning skapats. Emiren utövar full verkställande makt och godkänner eller avvisar lagstiftning efter samråd med Majlis Al Shura, den rådgivande församlingen, som består av 30 valda ledamöter och 15 utsedda av emiren. Det finns inga val till landets styrande ledning och lagen förbjuder politiska partier. Nuvarande emiren är efter faderns abdikation shejk Tamim bin Hamad Al Thani, född 1980 och huvudsakligen utbildad i England (internatskolan Harrow och kadettskolan Sandhurst). Tamim har två äldre bröder som lär ha förbigåtts i tronföljden därför att `one played too much and the other prayed too much`.
I likhet med förhållandena i Saudiarabien omfattar majoriteten av den qatariska befolkningen den wahabitiska formen av Islam (Wahabiterna uppkallade efter Abd el Wahab 1703-87 vill återföra islam till dess ursprungliga renhet med betoning av monoteism och enkel livsföring). Qatar annekterades av Saudiarabien 1913-1915 tills britterna tvingade Saudierna arr erkänna Qatars oavhängighet och gränser och förhållandet mellan länderna har periodvis präglats av misstänksamhet. Qatar har ekonomiskt stött muslimska brödraskapet i Egypten då president Mohamed Morsi var vid makten och anses också finansiellt stödja oppositionen mot president Assad i Syrien. Saudi¬arabien har dock lyckats skapa en breda sunnimuslimsk koalition, från Marocko till Pakistan med stöd av Qatar för att sätta stopp för Irans inblandning i Jemen där Iranstödda Houthi-milisen de senaste månaderna lagt under sig stora delar av landet , inklusive huvudstaden Sana, och tvingat landets president att lämna.
I Qatar förekommer brister i respekten av de mänskliga rättigheterna, främst med avseende på kvinnans situation, gästarbetare och yttrandefrihet. Det finns dock inga uppgifter om att statsmakten sanktionerat politiskt motiverade mord eller avrättningar utan föregående juridiska förfaranden. Inga uppgifter finns heller om försvinnanden. Tillstånd kan sökas för politiska möten och demonstrationer, men dessa förekommer i mycket begränsad utsträckning. Det finns inga rapporter om politiska fångar. Dödsstraff finns i straffskalan men har inte verkställts sedan 2003. Qatar var under sekler ett av världens fattigaste områden med pärlfiske som främsta inkomstkälla. (Nej, Bizets opera Pärlfiskarna utspelas inte i Qatar utan på Ceylon). På 1950-talet påträffades stora olje-och naturgasförekomster som sedan dess blivit landets stora ekonomiska tillgång och bidragit till moderniseringar av infrastrukturen. Qatar har sedan under flera år haft en mycket stark tillväxt. BNP per qatarisk medborgare är över 100 000 USD vilket är den högsta i världen.
Vad som främst slår en besökare är den moderna och avancerade bebyggelsen i Doha. Staden har varit arkitekters och stadsplanerares dröm med en positiv inställning till avancerade höghus och obegränsade ekonomiska tillgångar att ställa till förfogande. Staden har expanderat på tidigare ökenmark där det aldrig funnits någon äldre bebyggelse att ta hänsyn till. Dohas befolkning uppgår till knappt 800 000 personer. Staden skall 2022 arrangera FIFAs världskupp efter ett omdiskuterat beslut mot bakgrund av det varma klimatet och situationen för alla gästarbetare.
En av Dohas mest berömda byggnader är muséet för islamitisk konst ritat av ritat av den kinesiske arkitekten M. Pei. Muséet innehåller högklassig islamitisk konst i form av metallarbeten, keramik, smycken, träarbeten, textilier och glas.
Landets väldiga tillgångar har också använts till investeringar i utlandet inte minst i London som i en brittisk kvällstidning utnämnts till ’Qataropolis’. Qatar äger en rad mycket dyrbara fastigheter i de mest fashionabla delarna av staden. Hit hör också lyxhotellen Claridges och Connaught liksom skyskrapan Shard och stora delar av The Docklands.