/ Allmänt /

RADA

RADA (teaterhögskolan i London)
Åtta av tio turister som besöker England och London anger kulturlivet som huvudanledningen till besöket En fjärdel av landets aktiva kulturarbetare är baserade i London som blivit ett världscentrum för modernt västerländskt kulturliv tillsammans med storstäder som Berlin, Paris och New York. Ur många synpunkter dominerar London över dessa städer. London har uppnått sin speciella position genom en lång process som sammanhänger med stadens historiska dubbelroll som huvudstad i både en europisk stormakt och ett världsimperium. England har alltså en gammal och rik skådespelartradition att bygga på. Det saknas heller inte unga talanger som söker sig till scenskolorna trots de osäkra framtidsutsikterna. London har blivit ett internationellt centrum för sådan utbildning.
Ingen yrkeskategori har en liknande arbetsmarknadssituation som skådespelare och dansare. Flertalet arbetar bara deltid inom film eller teater och får i mellantiden söka klara sig på annat sätt. Några få blir storstjärnor med miljoninkomster. Samtidigt utgör kulturlivet en av de mest högproduktiva ekonomiska tillväxtsektorerna med en avkastningstakt som under den senaste tioårsperioden varit dubbel så hög som tillverkningsindustrins. Efter den finansiella tjänstesektorn och den farmaceutiska sektorn är kultursektorn landets tredje största inkomstkälla av utlandsvaluta. Inkomsterna består av royalties på film, videos, TV och musik, vinster från evenemang i utlandet och pengar som utländska turister spenderar på kulturevenemang under sina Englandsbesök. I centrum för kulturaktiviteterna står ju ofta skådespelarprestationer varför utbildning av nya talanger är livsviktig. Landet har många skådespelarskolor och även skådespelarutbildning direkt vid universiteten men den mest prestigefyllda institutionen heter RADA (The Royal Academy of Dramatic Art). RADAs svenska motsvarighet är Stockholms dramatiska högskola som från 2014 kommer att heta Stockholms konstnärliga högskola. Hela skådespelarprogrammet på RADA är treårigt och leder till en akademisk examen ’BA (Bachelor of Arts) in Acting’. (RADA utbildar också regissörer och teatertekniker samt har kortkurser) Varje år söker omkring 3 000 i åldern 18 till 30 till skådespelarprogrammets 28 platser. Uttagningen går till ungefär som en audition för en teaterpjäs eller film. De sökande spelar upp roller de förberett från både modern och klassisk teater (inkl. Shakespeare). De framgångsrika kallas till ytterligare auditioner och får förbereda nya roller medan resten gallras bort. Fjärde auditionen - för de som kommer så långt - följs av en mer avancerad provspelning och därefter avgörs vilka som kommer in. Utbildningen börjar varje år i sepember. Under tredje och sista utbildningsåret finslipar eleverna sin scenförmåga att färdighet att göra film-och TV-roller. Utbildningen på RADA syftar till ge eleverna en ’verktygslåda’ med alla färdigheter en framgångsrik skådespelare behöver. Förteckningen över tidigare RADA-elever utgör en katalog över de senaste hundra årens internationellt mest kända skådespelarstjärnor. RADAs senaste storstjärna Gemma Aterton (född 1986) kom från en arbetarklassbakgrund och gick ut RADA 2007. Några månader senare fick hon i hård konkurens en roll i James Bond filmen Quantum of Solace. tillsammans med Daniel Craig och Judi Dench. Det sägs att hennes gage för Bond-filmen uppgick till 1,5 miljoner pund. Hon har sedan dess medverkat i ett tiotal filmer och uppges ha en förmögenhet på omking 7,2 miljoner pund.
RADAs sistaårsselever brukar framträda i ett tiotal pjäser på RADAs teatrar till vilka allmänheten är välkommen mot en billig penning. Man kan se vilka pjäserna är aktuella och boka biljetter på http://www.rada.ac.uk/. I samband med besöket kan en prisvärd måltid intas i RADAs bar.