/ Allmänt /

Kapprodden Cambridge Oxford

Oxford vinner
 
Kapprodden mellan Oxford och Cambridge: The Boat Race. Tävlingen äger rum kring påsken på den del av Themsen som flyter genom västra London. Starten går vid Putney Bridge dit åskådare kan komma till tunnelbanestationen med samma namn. Målet är vid Chiswick Bridge i Mortlake. Hela avståndet är 4 engelska mil och 374 yards eller 6 776 meter vilket brukar ta omkring 17 minuter att ro (rekordet sattes av Cambridge 1998 och är på 16 minuter och 19 sekunder). Tävlingen har i princip hållits varje år sedan 1829 med undantag för världskrigsåren. 2014 genomfördes tävlingen för 160:nde gången söndagen den 6 april och Oxford vann Under åren har Cambridge vunnit 81 gånger mot Oxfords 78. 1877 blev det oavgjort (dött lopp). Omkring 250 000 personer följer loppet från flodstränderna och omkring 15 miljoner på TV. Båten med den tyngsta besättningen anses ha bästa chansen att vinna liksom den båt som vid Putney Bridge startar på västra sidan (Surrey-sidan) om den andra båten (Middlesex-sidan). Vilken sida repektive båt startar på avgörs med slantsingling i Putney någon timme före starten. Vid slantsinglingen används alltid samma sovereignmynt från 1829 (ett guldmynt med kung George IV:s profilbild). Kapproddningsbåtarna har åtta roddare placerade efter varandra och en styrman. Det gäller att välja stora och starka roddare. De brukar vara omkring 2 meter långa män med vikt omkring 90 kilo. Medelåldern ligger på omkring 25 år. Styrmännen skall vara små och lätta. Sedan 1981 kan flickor vara styrmän. Styrmännen kan spela en avgörande roll i tävlingen. Floden kröker sig flera gånger och den aktuella sträckan har ur ett fågelperspektiv formen av ett liggande ’S’. Båtarna kan styras så att de genar i kurvorna samtidigt som det gäller att positionera sig för att få maximal draghjälp av medströmmen. Det kostar ingenting att följa händelserna från flodstränderna. Trots de två universitetens elitkaraktär – mindre är 1 procent av engelska befolkningen har gått på något av dem - engagererar sig en stor del av befolkningen i evenemanget och hejar fram ”sitt” favoritlag. Hög stämning kan garanteras på alla pubarna i flodens närhet. För länge sedan var kapprodden mer amatörmässig. Samtidigt var det en stor merit att delta och hedern följde roddaren genom livet nästan mer än hans akademiska meriter. De båda rivaliserande universiteten tävlar i många olika sporter och att ha blivit uttagen till något av universitetslagen kallas på universitetsjargong att ha blivit en blue. Båda universtitetens färger är nämligen blått - mörkblått för Oxford och ljusblått för Cambridge. Under imperiets dagar sökte sig ofta universitetseliten till den högt betalda kolonialtjänsten där de snabbt fick ansvar över stora områden. Ett dåtida skämt (ur dagens synpunkt för rasisitiskt) gick ut på att de engelska kolonierna i Afrika var områden where blacks are ruled by blues. Numera är det kanske inte lika märkvärdigt att vara en blue. Båda universiteten rekryterar dessutom tränade roddare från utlandet – ofta från USA, Australien eller Tyskland – men de måste vara inregistreade för studier på Cambridge eller Oxford. Flera av de utlandsrekryterade roddarna har redan avlagt akademisk examen och några är disputerade. De skrivs in som "stipendiater" vid Cambridge eller Oxford med tanke på kapprodden. Uttagningarna till kapprodden äger rum i november och från januari måste deltagarna anslå minst tre timmar om dagen under sex dagar i veckan för träningen. Studierna kommer alltså i kläm. London ligger nära Themsens utflöde i Nordsjön och flodnivån påverkas av tidvattnet i havet där skillnaden mellan ebb och flod genomsnittligt uppgår till 3,3 meter. Vid högvatten i Nordsjön strömmar Nordsjövatten in i Themsens flodfåra vars vattennivå därmed stiger. Vid ebb i Nordsjön rinner Themsenvatten ut så att flodvattennivån sjunker. Londons centrum skulle riskera att översvämmas om det inte sedan 1982 finns dammluckor i Themsenmynningen som kan stängas vid högvatten i Nordsjön och öppnas vid lågvatten. Kapprodden går geografiskt sett i riktning uppströms i floden men äger rum vid en tidpunkt då högvatten från Nordsjön rinner in i Themsens flodfåra. I praktiken får kapproddningsbåtarna därmed draghjälp av mer eller mindre kraftig inkommande medström i färdriktningen. Medströmmen blir starkast där floden är som djupast – vilket inte alltid är mitt i floden. Strömfåran är dock smal och båda styrmännens taktik går därför ut på att manövrera sin båten så nära fåran som möjligt för att uppnå maximal extra draghjälp. De båda lagen träningsror kapproddssträckan i månader före tävlingen och styrmännen blir därför mycket välbekanta med sträckan och styr sina båtar efter ögonmärken på land för att få maximal draghjälp av medströmmen. Båda båtarna tävlar därför om samma plats i flodfåran vilket ibland leder till att båtarna styrs så nära varandra att årorna kolliderar. Kapplöpningsdomare följer tävlingen från följebåtar och kan ge instruktioner eller varningar. Om båten som tar ledningen lyckas hamna en båtlängd före den bakre båten kan den välja plats i flodfåran och ett sådant försprång kan vara svårt att inhämta. I praktiken brukar tävlingen ofta vara avgjord innan halva sträckan är avverkad och den båt som först når Hammersmith Bridge anses statistiskt sett ha 80 procents chans att vinna tävlingen. Dramatiska och oförutsedda händelser kan emellertid förändra läget och påverka tävlingen. 1912 gick Oxford på grund och Cambridge sjönk (tävlingen roddes om två dagar senare och då vann Oxford med sex båtlängder). Cambridge sjönk f.ö även 1859 och 1978 medan Oxford sjönk 1925 och 1951. Risk för att båtarna sjunker föreligger om det blåser stark västlig vind. Eftersom flodströmmen rinner österut kan det på sina ställen uppstå ganska stora vågor i floden. Vatten kan då slå in över den låga relingen och det behövs inte mycket vatten i kölen för att en båt skall kapsejsa. Mest dramatiskt blev det kanske 2012. När tvåtredjedelar av tävlingen var avverkad hoppade en politisk demonstrant - Trenton Oldfield från Australien - i floden och simmade mellan båtarna för att sabotera loppet. Något sådant hade aldrig hänt tidigare. Tävlingen fick avbrytas i 30 minuter av säkerhetsskäl varunder polisen tog hand om Oldfield. Denne sade sig demonstrera mot “elitism” och budgetnedskärningar i det brittiska samhället. Senare samma år dömdes han till sex månaders fängelse och £750 i böter för förargelseväckande beteende. Myndigheterna försökte också få Oldfield utvisad men det beslutet överklagade han framgångssrikt. Roddtävlingen återstartade senare och Cambridge vann men en av roddarna i Oxfordbåten kollapsade av för hög mjölksyrekoncentration i arm- och benmuskulatur. När sådant händer försöker kroppen göra sig av med mjölksyran genom ökad slagfrekvens av hjärtat vilket kan innebära att en idrottare "går in i väggen" och förlorar medvetandet. Detta var vad som hände och den medvetslöse Oxfordroddaren måste föras till sjukhus där han kvicknade till. Men loppets alla händelser lade sordin på stämmningen och den traditonella prisceremonin inställdes 2012. Inför årets tävling ansågs Cambridge ha övertaget genom ett något tyngre lag som kunde ge deras båt större levande kraft i vattnet. Cambridge förlorade dock slantsinglingen varför Oxford fick starta på den mer attraktiva ’Surrey-sidan’ av floden. Båda lagen gick ut starkt från starten och tätplaceringen växlade men med små marginaler. Efter att tävlingen pågått i 5 minuter kom båtarna så nära varandra att de kolliderade med ett par åror varefter Cambridge kom ur takt. Oxford tog ledningen och kunde sedan dra ifrån. I slutändan vann Oxford med 11 båtlängder - den största segern i tävlingen sedan 1973. En flottilj mindre motorbåtar följer efter tävlingsbåtarna för att assistera om olyckan skulle vara framme. Årets besvikelse för Oxfordlaget var dock att någon brutit sig in i deras skåpbil när den stod parkerad nära målet och stulit pengar och värdeföremål.