/ Allmänt /

Prins Charles riskerar nya blåsväder

Prins Charles riskerar nya blåsväder
Prins Charles och hans påstådda politiska ambitioner fortsätter att engagera brittiska media särskilt sedan landets högsta domstol beslutat att tronarvingens 27 brev till olika ministrar från åren 2004 och 2005 inte längre kan hemlighållas utan mäste publiceras. De 27 breven har hittills varit hemligstämplade av regeringen och dess justitieminister. Brittiska tidningen Guardian har i olika rättsinstanser drivit linjen att breven från prins Charles utgör offentliga dokument enligt the Freedom of Information Act från 2000. Ett majoritesbeslut från Storbritanniens högsta domstol har givit tidningen rätt och nu måste breven publiceras. Bakgrunden är att Charles korrespondens och samtal med ministrar ofta lett till anklagelser om otillbörlig inblandning i politiken “meddling”. Breven kan visa om och i vilken utsträckning Charles lägger sig i politiken. Vad pressen och allmänheten framför allt diskutrerat är hur lämplig han kan vara som framtida brittisk monark.
Charles är känd för att hysa starka åsikter på en rad områden som rör miljön, regnskogar, jordbruket, genmanipulerad mat, avkristnandet, förslumningen av innerstadsområden, arkitektur och nyttan av alternativmedicin. Hans åsikter kan ibland tyckas radikala eller ibland reaktionära. Han uttrycker dem ofta offentligt i tal och skrift eller direkt till ansvariga ministrar som han kallar till sig för samtal. Han kan ge intrycket att vara en gammalmodig excentriker eftersom han inte använder mobiltelefoner, datorer eller elpost utan skriver ned sina tankar för hand med svart bläck ofta - långt och utförligt. I ministerierna kallas dessa notater från Charles för "black spider letters" eller ‘svart spindel’ memoranda eftersom handsstilen är spretig och svårläst. Media har flera gånger sökt få tillgång till dessa memoranda med argumentet att de utgör offentliga handlingar men hittills har de brittiska ministerierna eller domstolar inte godtagit argumentet utan vägrat att lämna ut dem. Men nu måste de offentliggöras.
Medier välkomnar beslutet som en seger för media friheten medan Charles officiella kansli är besviket på vad man anser vara bristande respekt för privatlivet. ”Nedslående” anser premiärminister David Cameron som skriver i ett uttalande att det handlar om ”principen att högt uppsatta medlemmar av den kungliga familjen ska ha möjlighet att framföra sina synpunkter till regeringen konfidentiellt”. Regeringen har nu 30 dagar på sig att offentliggöra breven vilket dock väntas ske i redigerad form. Först då breven publiceras vet man förstås om de kan betecknas som otillbörlig inblandning eller inte.
Under tiden har ny kritik riktats mot prinsen. I ett anförande nyligen uppmanade prinsen britterna att respektera den s.k. Earth Hour (jordtimmen) som är en internationell kampanj som uppmanar hushåll och företag att under en timme i första hand släcka belysning och om så är möjligt även stänga av icke-nödvändiga elektriska apparater för att uppmärksamma klimatfrågan. Kampanjen sker årligen under den sista lördagen i mars. Earth Hour är en symbolisk signal till makthavare att ta klimatfrågan på allvar. I England släcktes belysningen på ett antal kända byggnader som Buckingham Palace, London's Tower Bridge och Big Ben.
Nästa dag företog prinsen och hans hustru Camilla en resa på 130 km från bostaden till hästkapplöpningsbana Ascot och tillbaka med helikopter i stället för bil. Utsläppet av giftiga avgaser var i detta fall 20 gånger högre är vad en bilresa skulle förorsakat. Prinsen anklagades i detta fall för hyckleri.