/ Allmänt /

Kodknäckare

Kodknäckare
En av årets brittiska storfilmer har varit ”The imitation game”, om hur britterna under andra världskriget knäckte den tyska Enigma-koden, Benedict Cumberbatch spelar i filmen det matematiska geniet Alan ¬Turing som arbetade på den hemliga militäranläggningen Bletchley Park Enigma var namnet på en portabel tysk krypteringsmaskin som användes för att kryptera och dekryptera kodade meddelanden... Den tyska militära modellen, Wehrmacht Enigma, är den som avses. Att maskinen är så pass omtalad beror till stor del på att allierade kryptoanalytiker lyckades dechiffrera ett stort antal av de meddelanden som krypterats med maskinen. Pionjärarbete kring forcering av de tidiga enigmakoderna gjordes av några polska matematiker som även tillverkade några fungerande maskiner som överlämnades till britter och fransmän. Enigman användes för operativa och taktiska kommunikationer inom vapenslagen men aldrig över den nivån.
Enigmamaskinen forcerde aldrig av svenskarna trots att material fanns som var föremål för analys. Huvudorsaken var att svenskana saknade en autentisk maskin att studera Ur svensk synpunkt var det dessutoam väsentligt mycket viktigare att kunna läsa G-skrivartrafiken.. G-skrivaren användes för kommunikationer mellan de högsta auktoiteterna i Berlin och de högsta befälhvarnas högkvarter. Enigman var enklare att forcera än G-skrivaren.

När andra världskriget bröt ut den 1 september 1939 befann sig Sverige i farlig närhet av två aggressiva stormakter. Tyskland hade annekterat Österrike och Tjeckoslovakien medan Sovjetunionen (Ryssland) begärde baser i de baltiska länderna och började ställa territorilla krav på Finland. I Sverige uppfattade man Sovjetunionen som det starkaste hotet dels av tradition med Ryssland om arvfiende dels för att ryssarna tydligen var på väg att göra en framstöt i Norden. Nybildade försvarstabens kryptoavdelning ägnade sig framför allt åt försöka tyda ryska koder bland annat för att hålla reda på vad sovjetmarinen hade för sig och om det fanns något hot mot Sverige. Under hösten 1939 uppträdde Sovjet allt mer hotfullt mot Finland och när finländarna inte gav vika för de ryska kraven inleddes ett militärt anfall den sista november. Finland höll ut i tre månader men den 13 mars 1940 avslutades finska vinterkriget med en hård fred. Men när inkallade förstärkningar till de svenska beredskapsstyrkorna höll på att demobilisera ockuperade Tyskland i en blixtaktion Danmark och Norge. På den tiden gick så gott som all telegramtrafik på ledning och tyskarna i Norge kommunicerade med hemlandet via den svenska västkustkabeln. Svenskarna följde telgramtrafiken men försvarstabens kryptologer gick i början bet på tyskarnas krypto som uppenbarligen åstdkoms med den mycket komplicerade G-skrivaren. Det var professorn i matematik i Uppsala Arne Beurling som ensam rekonstruerade den tyska chiffermaskinen G-skrivarens sätt att fungera Tack vare Beurling lyckades man bryta det tyska kryptot. Ovärderliga informationer vakades fram ur den strida telegramströmmen till nytta för den svenska regeringen och försvarsledningen. Uppgifterna gällde inte bara läget i Norge utan Berlin upplyste om sin syn på läget i stort.
Den som vill läsa mer om svensk kodknäckning rekommerdeas Svenska kryptobedrifter, av Bengt Beckman, Bonniers förlag