/ Allmänt /

Besök i Brno – staden som genom en krigslist undvek svensk ockupation

Under tre dagar har vi besökt i Brno som är Tjeckiens andra stad och huvudstad i delstaten Mähren. Staden har ca 400 000 invånare. Staden har flera universitet och högskolor och är i dag ett centrum för akademisk utbildning med omkring 90 000 studenter.

 En av de historiska triumfer som staden sätter högst utspelades under Trettioåriga kriget. Kriget utkämpades mellan katoliker och protestanter 1618-48. Det trettioåriga kriget tog för svensk del inte slut med Gustaf II Adolfs död vid Lützen den 6 november 1632. Under politisk ledning av rikskansler Axel Oxenstierna fortsatte den svenska armén med sina protestantiska bundsförvanter kriget fram till westfaliska freden 1648. Överbefälhavarna på svensk sida var först Johan Banér och från dennes död 1641 Lennart Torstenson. Katolska Brno undvek genom en krigslist att ockuperas av svenska trupper.

Torstensons belägring av Brno varade från 3 maj till 15 augusti 1645. Detta var längre tid än vad Torstenson räknat med. Staden försvarades tappert. Enligt samtida berättelse kallade Torstenson sitt högre befäl till ett möte den 14 augusti på värdshuset Blå Lejonet i den äldre delen av Brno. På mötet skulle Torstenson ha sagt att om Brno inte var i svenska händer då klockan slog tolv nästa dag den 15 augusti skulle han avbryta belägringen och dra sig tillbaka.  Värdshusvärden eller någon annan som förstod svenska hörde vad Torstenson sagt och kunde under natten ta sig in till försvararna av Brno och meddela detta.

Nästa dag återupptog svenskarna angreppet och lyckades nästan ta sig över stadsmuren och in i staden. Kommendanten som försvarade staden och visste vad Torstenson sagt prövade då en krigslist. Klockan elva gav han order till ringaren i St. Petri katedral att klämta klockan tolv gånger. Klockslagen hördes mycket tydligt även av belägrarna. Torstenson räknade klockslagen. Eftersom det hördes tolv klockslag gav han order om att belägringen skulle hävas och armén avtåga. Genom krigslisten lurades svenska armén och general Lennart Torstenson att uppge den militära belägringen av katolska Brno. Därmed räddades inte bara Brno utan kanske även det Habsburgska riket och dess huvudstad Wien.

Sedan dess är det tradition att katedralens klocka alltid slår tolv slag då klockan är elva. Varje 15 augusti hålls en särskild militär minnesceremoni med deltagare i tidstypisk kostymering som återupplivar händelsen.